Projecten

We stomen u klaar voor groei in de digitale economie. We zijn expert in procesinnovatie. Vooral binnen CRM- en BPM-omgevingen. Dit hebben we succesvol gedaan. In uitdagende projecten. Voor gerenommeerde klanten. Hieronder het gemiddelde resultaat.

55%Sneller
35%Goedkoper
50%Betrouwbaarder

RijksZaak (DICTU)

RijksZaak is een grensverleggend platform voor zaakgericht werken. Het platform bevat full stack de best beschikbare software in de markt. Met o.a. Pega voor casemanagement en Alfresco voor archivering en vernietiging. In de Cloud.

Onze consultants zijn vanaf de start betrokken bij dit mooie product. Ze vervullen sleutelrollen in dit programma. Op dit moment voor de 2 launching customers: Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Agentschap Telecom (AT).

Lees meer

Achmea

Binnen Achmea hebben onze consultants een aantal grootschalige en ingrijpende digitaliseringstrajecten begeleid.

Zo hebben onze consultants de divisie AP&L (Achmea Pensioen & Leven) begeleid bij de transitie naar digitale verwerking van polismutaties. De verwerkingstijd hebben ze zo weten terug te brengen van vaak tientallen minuten naar luttele minuten. Daarnaast hebben ze een deelnemersportaal ingericht, waarmee klanten in een fractie van de oorspronkelijke tijd een offerte kunnen ontvangen voor een pensioeninbreng.

Lees meer