De geruststelling van veilig datagebruik

We borgen veilig gebruik van data in de hele keten

De impact van een datalek is enorm: zowel voor de patiënt, als voor u als organisatie. Het waarborgen van de veiligheid van de medische data was daarom van meet af aan een speerpunt. Zowel in gebruik als opslag. Alle partijen die in de keten met de data te maken krijgen moeten daarvoor de zaken op orde hebben: alleen dan kan de veiligheid door de hele keten gewaarborgd worden. Voor het gebruik van CareFlow hebben we daarom alle schakels in de NEN-7510/12/13 en AVG audit meegenomen: (1) YourFlow als eigenaar van de applicatie CareFlow, (2) CareFlow als applicatie zelf en (3) de gebruiker van CareFlow. Na een intensief traject hebben alle partijen in de keten de audit glansrijk doorstaan. We durven daarom met gerust hart te beweren dat de veiligheid op orde is. Als bijkomend voordeel voor (potentiële) gebruiker van CareFlow: vanuit het audittraject hebben we alles op de plank liggen om u als aansluiter direct door de certificering te loodsen. Hier ervaart u als klant direct voordeel van: het verhoogt het bewustzijn om veilig met medische data om te springen en we geven praktische handvaten hoe dit in uw organisatie door te voeren.

Wat maakt CareFlow zelf veilig?